Chris Reeve Knives Sebenza 21 - Inlay Large Sebenza 21 - Inlay Wood Gabon Ebony

Chris Reeve Knives: Large Sebenza - Gabon Ebony Inlay

//